10 hyvää kysymystä haastattelijalle - kysy näitä työnantajalta

Työhaastattelun lopuksi sinulla on tavallisesti mahdollisuus esittää kysymyksiä haastattelijalle. Käytä tilaisuus hyväksesi, ja ota selvää yrityksestä!

Lähes aina työhaastattelun lopuksi saat esittää kysymyksiä sinua haastatelleelle henkilölle. Mikään ei tietenkään estä esittämästä kysymyksiä jo työhaastattelun aikaisemmissa vaihessa - se vain kertoo sinun olevan aidosti kiinnostunut työpaikasta.

Varsinkin ensimmäisissä työhaastatteluissaan monet työnhakijat eivät keksi mitään kysyttävää haastattelijalta. Tämä kertoo huonosta valmistautumisesta: yritykseen tutustumisen yhteydessä tulee kyllä helposti mieleen kaikenlaista kysyttävää.

Kysymyksiä työnantajalle

Esimerkiksi seuraavat 10 kysymystä sopivat lähes jokaiseen työhaastatteluun. Älä kuitenkaan kysy asioita, jotka kerrottiin jo työpaikkailmoituksessa tai jotka haastattelija jo kertoi sinulle!

 1. Millaista ihmistä tähän tehtävään etsitään?
 2. Keitä tulevat työtoverini ovat?
 3. Minkälaista osaamista tarvitsen, jotta menestyisin työtehtävissä hyvin?
 4. Kuinka suuri henkilöstön vaihtuvuus yrityksessä on?
 5. Miksi edeltäjäni lähti yrityksestä?
 6. Minkälainen työilmapiiri yrityksessä on?
 7. Onko yrityksen taloudellinen tilanne hyvä: onko yritys kasvussa vai ei?
 8. Kuinka nopeasti työnkuva vaihtuu yrityksessä? Onko tälle osaamiselle tarvetta vielä vuoden tai viiden vuoden päästä?
 9. Miten yritys eroaa tärkeimmistä kilpailijoista?
 10. Minkälainen on tässä tehtävässä tavallinen työpäivä tai tavallinen työviikko?
 11. Miksi minun kannattaa tulla teille töihin?