Eurooppalainen ansioluettelo - CV kansainväliseen työnhakuun

Eurooppalainen ansioluettelo on vähitellen saamassa suosiota myös Suomessa. Mutta minkälainen tämä eurooppalainen ansioluettelo oikein on? Miten se eroaa perinteisestä suomalaisesta ansioluettelosta?

Todennäköisesti sinäkin olet käyttänyt pitkään perinteistä suomalaista ansioluettelomallia, joka keskittyy objektiivisten tosiasioiden esittelyyn.

Perinteinen ansioluettelo keskittyy opintoihin ja työkokemukseen

Silloin CV:n keskipisteessä ovat selkeästi todistettavissa olevat, jollakin tapaa objektiiviset tiedot. Sen vuoksi ansioluettelossa perinteisesti keskitytään esittämään työnhakijan:

 • koulutus
 • työkokemus
 • henkilötiedot

Perinteinen suomalainen ansioluettelo on siis pitkälti luettelomainen esitys työnhakijan aikaisemmasta elämästä ja saavutuksista.

Eurooppalainen ansioluettelo esittelee osaamista

Eurooppalainen ansioluettelo taas nostaa voimakkaasti esiin taitosi ja osaamisesi, joiden esittely saa runsaasti tilaa. Ansioluettelomallissa huomioidaan "perinteisten" ansioiden lisäksi:

 • sosiaaliset taidot
 • tietotekniset taidot
 • taiteelliset taidot
 • muut tiedot ja taidot
 • mahdollinen ajokortti.

Näin kansainvälinen ansioluettelo antaa sinulle enemmän mahdollisuuksia kertoa, mitä oikeastaan olet oppinut tähän saakka. Siksi eurooppalainen ansioluettelo kertoo lukijalleen kenties perinteistä ansioluetteloa paremmin, oletko oikea valinta johonkin tiettyyn työtehtävään.

Mitä ansioluettelon taidot pitävät sisällään?

Ansioluettelon kohdat poikkeavat siis totutusta, ja uuteen ansioluettelomalliin siirtyminen vaatii myös sinulta hiukan vaivannäköä. Eurooppalaisen ansioluettelon käyttäminen on kuitenkin helppoa, kun vain tiedät mitä eri taidot oikeastaan pitävät sisällään.

Sosiaaliset taidot. Sosiaaliset taidot liittyvät toisten kanssa työskentelemiseen. Kuinka sopeudut työyhteisöön? Osaatko viestiä hyvin? Miten toimit tiimin jäsenenä?

Organisatoriset taidot. Organisatoriset taidot auttavat sinua järjestelmään ja johtamaan ihmisiä, erilaisia hankkeita tai talousasioita. Useimmat meistä ajattelevat niiden karttuvan lähinnä erilaisissa johtotehtävissä työskennellessä. Kuitenkin tähän liittyviä taitoja voi oppia myös järjestötoiminnassa tai vaikkapa opintojen kautta.

Tietotekniset taidot. Nykyään tietotekniset taidot ovat välttämättömiä lähes jokaisessa työtehtävässä. Tavallisimmin kyse on tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikkaohjelmistojen käyttötaidosta. Tietoteknisten taitojen kohdalla kannattaa olla täsmällinen ja kertoa myös, mitä ohjelmia on käyttänyt esimerkiksi edellisissä työpaikoissa.

Tekniset taidot ovat muita kuin tietotekniikkaan liittyviä taitoja. Tavallisesti ne liittyvät erilaisten koneiden käyttöön tai jonkun tietyn teknisen erityisalan tuntemukseen. Toisaalta vaikkapa laadunvarmistusjärjestelmän tunteminen voidaan lukea tekniseksi taidoksi.

Taiteelliset taidot ovat todennäköisesti useimpia työpaikkoja hakiessa vähempimerkityksisiä. Toisaalta esimerkiksi soitto- ja laulutaito voivat kertoa esiintymiskokemuksesta, jota arvostetaan lähes jokaisella työpaikalla.

Muut tiedot ja taidot ovat osaamista, joka ei luontevasti istu mihinkään edellisistä kohdista.

Kielitaidon esittely onnistuu hyvin

Vaikka et päätyisikään käyttämään puhdasoppista eurooppalaista ansioluetteloa, kannattaa eurooppalaista asteikkoa käyttää kielitaidon kuvaamiseksi ansioluettelossa.

Kielitaidon esittämiseksi käytetään Euroopan neuvoston kuusiportaista asteikkoa, jossa tasot:

 • A1 ja A2 vastaavat perustaitoja
 • B1 ja B2 tarkoittavat itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaitoa
 • C1 ja C2 kertovat taitavasti suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta

Ansioluettelon täyttöohjeissa asteikko esitellään tarkemmin.

Milloin eurooppalaista ansioluetteloa kannattaa käyttää?

Todennäköisesti useimmat suomalaiset käyttävät perinteistä ansioluettelomallia. Silti eurooppalainen ansioluettelo sopii mainiosti myös meillä käytettäväksi.

Erityisen hyödyllinen eurooppalainen ansioluettelo on silloin, kun haet työtä muualta Euroopasta. Varsinkin kansainvälisessä haussa olevien työpaikkojen kohdalla yhteisen eurooppalaisen mallin käyttäminen helpottaa työnhakijoiden arviointia.

Ansioluettelomallin tarkoitushan on juuri se, että työnantajat saavat luettavakseen samalla tavalla rakennetut ansioluettelot eri maista kotoisin olevilta työnhakijoilta. Eri maissa käytettävät ansioluettelothan eroavat toisistaan suuresti rakenteeltaan, esittämisjärjestykseltään ja tavassa esitellä ansioita.

Erityisen hyvin eurooppalainen malli auttaa yhdenmukaistamaan:

 • koulutuksen
 • kielitaidon
 • työhistorian esittämistä

Mistä eurooppalaisen ansioluettelomallin saa ladattua?

Europass-ansioluettelopohja on saatavilla lukuisilla eri kielillä. Tarjolla on sekä Word- että OpenOffice.org-muotoiset asiakirjat. Tutustu myös ansioluettelon täyttämisohjeisiin (pdf-muodossa).

Helpoimmin lataat ansluettelopohjan Euroopan komission Europass-verkkosivustolta. Sivustolta löydät myös kätevän työkalun ansioluettelon laatimiseksi!