Taitopohjainen ansioluettelo eli CV

Netistä löydät runsaasti ohjeita hyvän ansioluettelon rakentamiseksi. Varsinkin amerikkalaiset sivustot puhuvat paljon taitopohjaisesta ansioluettelosta, resume. Kuinka taitopohjainen ansioluettelo eroaa meikäläisestä?

Meillä ansioluettelo perinteisesti keskittyy menneeseen, siihen mitä työnhakija on aikaisemmin tehnyt ja oppinut. Amerikkalainen resume on suomalaista ansioluetteloa enemmän tulevaisuuteen suuntautunut. Se korostaa työntekijän:

  • taitoja
  • tulevaisuudensuunnitelmia.

Näin taitopohjainen ansioluettelo ei keskity yhtä selvästi työnhakijan työkokemuksen ja koulutuksen esittelyyn kuin perinteinen ansioluettelo.

Sen sijaan se muistuttaa pikemminkin osalle työnhakijoista tuttua europpalaista ansioluetteloa.

Amerikkalaisesta mallista kannattaa ottaa oppia

Vaikka käyttäisitkin mieluiten tuttua ja turvallista ansioluetteloa, kannattaa amerikkalaisesta ansioluettelosta ottaa mallia ainakin ajattelutapaan. Resume nimittäin on työntekijän markkinointia: se on sivun mittainen myyntiteksti, joka kertoo työnantajalle, miksi hänen kannattaa valita juuri sinut kenties satojen hakijoiden joukosta.

Tällainen lähestymistapa toimii Suomessakin. Erityisen hyödyllinen taitopohjainen ansioluettelo on kahdessa tapauksessa:

  • nuorilla työnhakijoilla, joilla on vähän työkokemusta
  • uranvaihtajilla, joiden työkokemus on "väärältä" alalta.

Näitä ryhmiä yhdistää se, että perinteinen suomalainen ansioluettelo ei juuri anna mahdollisuuksia esitellä osaamista oikealla tavalla.

Taitopohjainen ansioluettelo antaa kuitenkin nuorelle työnhakijalle mahdollisuuden nostaa esiin taitoja, jotka  on hankittu esimerkiksi harrastus- tai yhdistystoiminnan alalla.

Tiivistä, tiivistä ja tiivistä

Yhteen sivuun pakattavassa taitopohjaisessa ansioluettelossa on keskityttävä olennaiseen.

Taitopohjainen CV alkaa kuitenkin normaaleilla tiedoilla:

  • henkilötiedot
  • yhteystiedot

Sen jälkeen amerikkalaiset siirtyvät tulevaisuuteen:

  • uravisio.

Vasta tämän jälkeen taitopohjaisessa ansioluettelossa siirrytään käsittelemään koulutusta ja työkokemusta, jotka esitellään taitojen mukaan ryhmiteltynä. Esimerkiksi näin:

  • myyntiosaaminen
  • tietotekniset taidot
  • yhteistyökyky

Näiden yhteydessä kerrotaan, kuinka kyseiset taidot ovat karttuneet.

Usein kannattaa korostaa erityisesti yhteistyökykyä, ryhmätyötaitoja, taitoa ratkaista ongelmia, esiintyä ja viestiä.